Ախուրյան համայնքում սահմանված տեղական տուրքերը և տեղական վճարները 

(թ. համար) 

Վճարման ենթակա գումարի հաշվարկ 

Եկամտատեսակ
(Թույլտվություն)
Ա.Հաստատված
դրույքաչափը,
դրամ
Բ.Թույլտվության
ժամկետը*
Գ.Գործակիցը տվյալ գոտում Դ.Գործակից /օրինակ
մակերեսը 2 քմ,.../
Ե.Հաշվարկված
գումար, դրամ
(Ե=ԱxԲxԳxԴ)
Ընտրեք համապատասխան եկամտատեսակը
0

Դրույքաչափեր 

Տող Եկամտատեսակ ՀաշվեհամարՀաստատված
դրույքաչափ, դրամ
Վճարման
պարբերականություն
Օրենքով
նախատեսված
դրույքաչափերի
սահմանները, դրամ
 
1132Ա ա) Ախուրյան համայնքի տարածքում նոր շենքերի, շինությունների (ներառյալ ոչ հիմնական) շինարարություն (տեղադրման) թույլտվության համար (տող 1133 + տող 1334), որից` 9002153025310   Ընտրել
1133 աա) Հիմնական շինությունների համար(Ախուրյան) 90021530253120000Տարեկան  Ընտրել
1136 գ)Համայնքի վարչական տարածքում շենքերի, շինությունների, քաղաքաշինական այլ օբյեկտների քանդման թույլտվության համար(Ախուրյան) 90021530232520000Տարեկան  Ընտրել
1139 զ) Համայնքի տարածքում հեղուկ վառելիքի, տեխնիկական հեղուկների, հեղուկացված գազերի մանրածախ առևտրի կետերում հեղուկ վառելիքի, տեխնիկական հեղուկների, հեղուկացված գազերի վաճառքի թույլտվության համար (Ախուրյան) 900215302341100000Տարեկան200000 Ընտրել
1334 Ախուրյանի գույքի վարձակալությունից մուտքեր 9002153021192440100Տարեկան  Ընտրել
1343 ա)ՔԿԱԳ համար 9002153021925354100Տարեկան  Ընտրել
1137Ա - ոգելից խմիչքի վաճառքի թույլտվության համար` հիմնական և ոչ հիմնական շին. ներսում վաճառքի(Ախուրյան) կազմակերպման դեպքում 9002153022185000Եռամսյակային  Ընտրել
1137Է - ծխախոտի վաճառքի թույլտվության համար` հիմնական և ոչ հիմնական շին. ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում(Ախուրյան) 900215302101476000Տարեկան  Ընտրել
1351Ե -տեղական վճարներ Ախուրյան համայնքի աճուրդի մասնակցելու համար 90021530257240000Տարեկան  Ընտրել
1351Է - տեղական վճարներ շինարարության ավարտը փաստագրելու համար 90021530244010000Տարեկան  Ընտրել
1351Դ Ախուրյան համայնքի աղբահանության վճար 9002150020248056000Տարեկան  Ընտրել
1351Զ 9002150020320   Ընտրել
1137Դ - ոգելից խմիչքի վաճառքի թույլտվության համար` հիմնական և ոչ հիմնական շին. ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում(Կառնուտ) 90021530518730000Տարեկան  Ընտրել
1137Ժ - ծխախոտի վաճառքի թույլտվության համար` հիմնական և ոչ հիմնական շին. ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում(Կառնուտ) 90021530520330000Տարեկան  Ընտրել
1331Լ 9002153052602437100Տարեկան  Ընտրել
1331Դ Համայնքի սեփականություն համարվող գյուղ.նշ.հողերի վարձավճարներ (Հովիտ) 900215329252254400Տարեկան  Ընտրել
1331Ձ Կառնուտ բնակավյրի այլ ոչ հարկային եկամուտներ 9002153053440   Ընտրել
1331Ղ Հովիտ բնակավայրի հաշվեկշռում հաշվառված գույքի վարձակալություն 9002153292780   Ընտրել
1331Խ 9002153203680   Ընտրել
1331Ծ ՀՈՂԻ ՎԱՐՁԱՎՃԱՐ 900215320293480000Տարեկան  Ընտրել
1132Է Տեղական տուրք Ախուրյան համայնքում գտնվող մինչև 20քառ.մ մակերես ունեցող օբյեկտների համար 9002153022910Տարեկան  Ընտրել
1132․ Տեղական տուրք Ախուրյան համայնքում գտնվող մինչև 26քառ.մ մակերես ունեցող օբյեկտների համար 90021530229110000Տարեկան20000 Ընտրել

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԳՈՏԻՆԵՐ
ՀՀ ՕՐԵՆՔԸ «ՏԵՂԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԵՐԻ ԵՎ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ